Wikia


Nellis Array is een zonne-energiecentrale ten noord-oosten van Nellis Hangars, op het terrein van de Nellis Air Force Base

UiterlijkEdit

Bovenop een botonnen gebouw staan er achter een hek een aantal zonnepanelen waarvan er een aantal kapot zijn, deze kan de speler repareren met onderdelen die hij kan halen in HELIOS. Aan de binnenkant zijn er mieren die ronddwalen en een nest hebben in de grote generatorkamer.

Interessante BuitEdit

De speler kan er 2 mini nukes vinden en een unieke granaatwerper: de Thump-Thump

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki