Wikia


Mbox stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel is een stub, een artikel dat te kort is en alleen basisinformatie over een onderwerp bevat. Je kan de wiki helpen door het uit te breiden

Grayditch is a buitenwijk van de  Washington, D.C. ruïnes, ten zuiden van de Super-Duper  Mart. het werd vernietigd door monsters volgens  Bryan Wilks, die later fire ants blijken te zijn, in 2277.

GebouwenEdit

InwonersEdit

* na voltooien van de quest "Those!".

Grerlateerde questsEdit