Wikia


Mbox stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel is een stub, een artikel dat te kort is en alleen basisinformatie over een onderwerp bevat. Je kan de wiki helpen door het uit te breiden

Grayditch is a buitenwijk van de  Washington, D.C. ruïnes, ten zuiden van de Super-Duper  Mart. het werd vernietigd door monsters volgens  Bryan Wilks, die later fire ants blijken te zijn, in 2277.

GebouwenEdit

InwonersEdit

* na voltooien van de quest "Those!".

Grerlateerde questsEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki