Wikia


Afgeleide kenmerken of secundaire kenmerken zijn kenmerken in het SPECIAL systeem die zijn afgeleide van één of meer Primaire kenmerken. Meestal gaat het hier over kenmerken die afhankelijk zijn van de andere kenmerken, waardoor de speler ze niet rechtstreeks kan beïnvloeden.


Mbox stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel is een stub, een artikel dat te kort is en alleen basisinformatie over een onderwerp bevat. Je kan de wiki helpen door het uit te breiden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki